Wersja językowa strony:

Aby zapoznać się z naszą ofertą, wybierz z lewego menu interesującą Cię kategorię.

PROJEKT I REALIZACJA FARMY WIATROWEJ

Realizację projektu farmy wiatrowej poprzedza czas zaprojektowania. Wyróżniamy następujące etapy w procesie projektowania, które możemy zaproponować w ramach naszej działalności:

Weryfikacja terenu pod inwestycję

Uzyskanie pozwolenia wraz montażem masztów pomiarowych, a następnie przeprowadzenie oceny zasobów wiatru w skali regionalnej i lokalnej z uwzględnieniem warunków topograficznych, szorstkości terenu, warunków urbanizacyjnych, wykorzystując program Wind Pro. Analiza rozmieszczenia turbin pod względem ukształtowania terenu jak również zabudowy, obszarów chronionych. Weryfikacja logistyczna terenu- możliwość transportu elementów turbin na przyszłą inwestycję.

Etap uzgadniania przedsięwzięcia –procedury administracyjne

Ocena zapisów zawartych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz przeprowadzenie niezbędnych zmian związanych z dostosowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego do danego projektu( jeśli taki plant jest uchwalony na danym terenie), bądź uzyskanie warunków zabudowy lub decyzji o lokalizacji celu publicznego. Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, raportów, decyzji np.: decyzji środowiskowej, uzgodnienia z urzędu lotnictwa. Przeprowadzenie konsultacji społecznych. Sprawdzenie istniejących linii energetycznych i możliwości przyłączenia. Wykonanie ekspertyzy wpływu oraz negocjacje i uzyskanie warunków przyłączeniowych.

Wykonywanie projektów technicznych

Wykonanie wszystkich projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę: projekt zagospodarowania terenu, projekt fundamentów pod turbinę wiatrową, projekt dróg dojazdowych ,projekty branży energetycznej – linia SN wraz z projektem przyłączenia farmy lub projekt GPZ. Uwzględnienie w projektach wytycznych producenta turbin wiatrowych, które będą zamontowane na farmie. Przeprowadzenie optymalizacji trasy kabli SN i WN wraz z uzgodnieniami z właścicielami działek. Uzgodnienia z wszystkimi instytucjami przez których teren przebiega inwestycja , występują kolizje oraz ze wszystkimi, które są konieczne do poprawnego zaprojektowania zamierzenia budowlanego.

Budowa farmy wiatrowej

Po zakończeniu etapu projektowego , rozpoczyna się proces budowy farmy wiatrowej, w skład którego wchodzi budowa dróg dojazdowych, placów manewrowych, fundamentów a także infrastruktury energetycznej oraz przygotowanie i późniejszy demontaż modyfikacji drogowych do przyjęcia elementów turbin wiatrowych na placu budowy.

PROJEKT I REALIZACJA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

Proces inwestycyjny farmy fotowoltaicznej jest mniej skomplikowany niż farmy wiatrowej. Pierwsze działanie jakie należy poczynić to wybrać właściwe miejsce pod lokalizację przyszłej farmy. Działka taka musi posiadać możliwość postawienia instalacji opartej na konstrukcji mocowanej, wbijanej do ziemi, a także posiadać możliwość podłączenia do sieci. Zapewniamy weryfikację lokalizacji przyszłej inwestycji pod kątem odległości do wpięcia do sieci.

Oferujemy Państwu pomoc w weryfikacji zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz monitorowanie zmian w zapisach tego Planu w celu dostosowania go do realizacji farmy fotowoltaicznej. W przypadku braku tego dokumentu pomoc w uzyskaniu warunków zabudowy bądź decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zapewniamy współpracę z władzami lokalnymi oraz pomoc w uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód , uzgodnień, decyzji.

Kolejny etap w procedurze administracyjnej realizacji projektu farmy fotowoltaicznej jest uzyskanie warunków przyłączeniowych. Otrzymanie takich warunków gwarantuje możliwość podłączenia do sieci i sprzedaż wyprodukowanej energii. Wraz z wnioskiem o wydanie warunków przyłączeniowych składamy szereg koniecznych dokumentów. Przygotowujemy wówczas projekt koncepcyjny na który składają się specyfikacje urządzeń ( panele, inwertery, dataloger itp.), opis inwestycji, a także wstępny kosztorys przedsięwzięcia. Taki projekt może również posłużyć inwestorowi o ubieganie się o kredyt na realizację zamierzonego przedsięwzięcia , bądź dofinansowanie z funduszy unijnych.

Następnie wykonujemy niezbędne projekty oraz zapewniamy współpracę ze Starostwem Powiatowym w celu zgłoszenia robót bądź uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie zapewniamy kompleksową realizację zadania.

GENERALNE WYKONAWSTWO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Oferujemy

Realizacje wszystkich etapów budowy domów wielorodzinnych: od wykopu do stanu pod klucz.

Gwarantujemy

Pełne bezpieczeństwo prowadzonych prac, dotrzymanie proponowanych przez zleceniodawcę harmonogramów terminów, wysoką jakość świadczonych usług, wykonanie prac własnym sprzętem oraz konkurencyjne ceny.

Dysponujemy

Doskonale wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą wszelkie uprawnienia, olbrzymie doświadczenie w zakresie świadczonej działalności oraz sprawną i sprawdzoną brygadą budowlaną.

Posiadamy

Najnowocześniejszy sprzęt renomowanych firm, w tym agregat do tynków , maszynę do wylewania posadzek , rusztowania pozwalające wykonać każde zlecenie, jak również wieloletnie kontakty z hurtowniami budowlanymi, co pozwala na dostarczanie na budowę materiałów budowlanych w konkurencyjnych cenach po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.

Deklarujemy

Odpowiednie umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i ubezpieczenia sprzętu wykorzystywanego do wykonywania zadań.

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies oraz podobnych technologii

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę wykorzystywanie plików cookies

Zrozumiałem